MONY

MAGYAR ORVOSI NYELV

ALAPÍTÓ-FŐSZERKESZTŐ
Bősze Péter

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTESEK
Prof. dr. Berényi Mihály, Prof. dr. Bertók Lóránd

SZERKESZTŐ
Dr. Kuna Ágnes

SZERKESZTŐSÉGI TITKÁR
Barabás Terézia

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG

Elnök: Prof. dr. Vizi E. Szilveszter

Tagok:
Prof. dr. Balázs Géza, Prof. dr. Grétsy László, Prof. dr. Gyéresi Árpád, Prof. dr. Horváth Attila, Dr. Kapronczay Katalin, Prof. dr. Keszler Borbála, Prof. dr. Kiefer Ferenc, Prof. dr. Kiss Jenő, Dr. Kovács Éva, Prof. dr. Kupcsulik Péter, Prof. dr. Lapis Károly, Dr. Ludányi Zsófia, Prof. dr. Palkovits Miklós, Prof. dr. Prószéky Gábor, Prof. dr. Sótonyi Péter, Prof. dr. Szirmai Imre, Prof. dr. Telegdy Gyula

MEGJELENIK

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ORVOSI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA, A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA, A MAGYAR ORVOSI KAMARA ÉS AZ EURÓPAI NŐGYÓGYÁSZATI RÁK AKADÉMIA, AZ ERDÉLYI MÚZEUM EGYESÜLET ÉS A PETŐFI IRODALMI MÚZEUM gondozásában évente kétszer.

2018-tól alapvetően e-folyóiratként adjuk ki; szabadon letölthető. Nyomtatott formában csökkentett példányszámban jelenik meg.

Kiadó: NOK Kiadó.
Címe: 2092 Budakeszi, József A. u. 25.
Telefon: 36 20 359 7792
E-levél: bosze@eagc.eu

Borítóterv: Eper Stúdió
Lapterv: ifj. Megyeri Lajos
Tördelőszerkesztő: Artvisione Bt.
Nyomdai kivitelezés: Visit Kft., Budapest.

ISSN 1588-3191