A MAGYAR ORVOSI NYELV folyóirat 2014. évfolyam 1. számában megjelent közlemények
Rovat Cím Szerző(k) Közlemény letöltése
A szerkesztőség levelesládájából A szerkesztőség levelesládájából Bősze Péter, Duray Gábor, Gaál Csaba, Gulyás Péter, Hacki Tamás, Laczkó Krisztina, Schlammadinger József, Wittmann István MONY_2014_01_A szer_Bősze .pdf
Tanulmányok Mérnökszemmel az orvosi nyelv magyaros írásmódjáról Ambrus L. Ferenc MONY_2014_01_Mérnök_Ambrus.pdf
Tanulmányok Bugát Pál orvosi szavai Balogh Judit MONY_2014_01_Bugát _Balogh.pdf
Tanulmányok Betegségek az ókori Mezopotámiában. Az ún. „standard babilóniai betegséglista” Bácskay András MONY_2014_01_Betegs_Bácska.pdf
Tanulmányok Régi magyar szemészeti szakkifejezések Fabini János 1837-ben megjelent könyve alapján Betkó János MONY_2014_01_Régi m_Betkó .pdf
Tanulmányok A magyar orvosi szaknyelv megteremtője: Mihálkovics Géza Donáth Tibor MONY_2014_01_A magy_Donáth.pdf
Tanulmányok Wertner Mór (1849−1921) – a magyar nemzetségek és a magyar nyelv kutatásának napszámosa Kiss László MONY_2014_01_Wertne_Kiss L.pdf
Tanulmányok Szótörténeti adatok az egészség-gazdaságtan témaköréből Mészáros Ágnes MONY_2014_01_Szótör_Mészár.pdf
Tanulmányok Orvos nyelvészek vagy nyelvész orvosok? Almási Balogh Pál vitája Bugát Pállal Minya Károly MONY_2014_01_Orvos _Minya .pdf
Tanulmányok Az oktatási nyelv a pesti orvoskaron Molnár László MONY_2014_01_Az okt_Molnár.pdf
Tanulmányok A felsorolások, a táblázatok és az ábrák helyesírási és szerkesztési megfontolásai a magyar orvosi n Bősze Péter, Laczkó Krisztina MONY_2014_01_A fels_Bősze .pdf
Morzsák További gondolatok a tudomány és filozófia összefüggéséről Gaál Csaba MONY_2014_01_Tovább_Gaál C.pdf
Morzsák A reanimáció történeti szótára és nosologiája Nemes Csaba MONY_2014_01_A rean_Nemes .pdf
Morzsák A magyar orvosi nyelv akkor és most Rácz János MONY_2014_01_A magy_Rácz J.pdf
Könyvismertetés Könyvbe foglalt életszemlélet. Gaál Csaba: Egy életút gondolatai Bősze Péter MONY_2014_01_Könyvb_Bősze .pdf
Híradás Lőrincze-díj 2013. Bősze Péter nyelvészkitüntetése Kiss Jenő MONY_2014_01_Lőrinc_Kiss J.pdf