A MAGYAR ORVOSI NYELV folyóirat 2017. évfolyam 2. számában megjelent közlemények
Rovat Cím Szerző(k) Közlemény letöltése
A szerkesztőség levelesládájából A szerkesztőség levelesládájából Berényi Mihály, Bősze Péter, Gaál Csaba,Krutsay Miklós, Lozsádi Károly MONY_2017_02_A szer_Berény.pdf
Tanulmányok Influenza Büky László MONY_2017_02_Influe_Büky L.pdf
Tanulmányok Kórházi szleng. Egy mozgásszervi rehabilitációs osztály szlengje Csiszárik Katalin MONY_2017_02_Kórház_Csiszá.pdf
Tanulmányok A magyar nyelvű írásbeliség orvosi és gyógyszerészeti vonatkozású szókészletének tükröződése fél évezred erdélyi keletkezésű levéltári anyagaiban Gyéresi Árpád MONY_2017_02_A magy_Gyéres.pdf
Tanulmányok „… nyelvünkön még illyetén könyv nem találtatik…” Marikowzki Márton Néphez való tudósítása 1772-ből Kiss László MONY_2017_02_„_Kiss L.pdf
Tanulmányok Várandósság, szülés, születés Szülés körüli tanácsok és eljárások a XVII–XVIII. századi kéziratokban S. Sárdi Margit MONY_2017_02_Várand_S. Sár.pdf
Tanulmányok A nyelv szerepe az egészségügyi dolgozók nézeteltéréseiben és vitás helyzeteiben Kálmán Edina MONY_2017_02_A nyel_Kálmán.pdf
Tanulmányok Az egy névelő (egy) rút germanizmus? Ludányi Zsófia Hozzászólók: Gaál Csaba, Berényi Mihály MONY_2017_02_Az egy_Ludány.pdf
Tanulmányok „Az igye-fogyott szegényeknek hasznokra” Pápai Páriz Ferencz Pax corporisa Keszler Borbála, Kaán L. Miklós MONY_2017_02_„_Keszle.pdf
Morzsák Új fogorvosi szakszavak (Elnevezés-módszertan) Buvári Márta MONY_2017_02_Új fog_Buvári.pdf
Morzsák „Dokiduma – betegbeszéd” Mit mond az orvos, és mit ért a beteg? Kuna Ágnes MONY_2017_02_„_Kuna Á.pdf
Szócsiszolás Gyógynövénynevek Bősze Péter Hozzászólók: Berényi Mihály, Csupor Dezső, Klebovich Imre, Ludányi Zsófia, Paál Tamás, Rácz János, Szabó István, Szabó T. Attila, Szőke Éva, Uray Katalin, Varga Csaba, Vincze Judit MONY_2017_02_Gyógyn_Bősze .pdf
Hírek, események A Magyar Nyelv és a Tudományok. Szabó T. Attila-ösztöndíj Szabó T. Attila MONY_2017_02_A Magy_Szabó .pdf
Hírek, események Megjelent a Magyar Jogi Nyelv folyóirat Ludányi Zsófia MONY_2017_02_Megjel_Ludány.pdf