A MAGYAR ORVOSI NYELV folyóirat 2019. évfolyam 1. számában megjelent közlemények
Rovat Cím Szerző(k) Közlemény letöltése
A szerkesztőség levelesládájából A szerkesztőség levelesládájából Balogh Lajos, Berényi Mihály, Bősze Péter, Fancsali Attila, Ludányi Zsófia, Makra Júlia MONY_2019_01_A szer_Balogh.pdf
Tanulmányok Az orvosi társaságok, egyesületek neveiről Berényi Mihály MONY_2019_01_Az orv_Berény.pdf
Tanulmányok A nyelvi illemtan főbb kérdései az orvos-beteg kapcsolatban Blankó Miklós MONY_2019_01_A nyel_Blankó.pdf
Tanulmányok Gyermekorvoslás a felvilágosodás korában. Nils Rosen von Rosenstein művének magyar fordításai Kapronczay Katalin MONY_2019_01_Gyerme_Kapron.pdf
Tanulmányok A nagy betegség, nagy nyavalya, kórság, nehéz kórság, nehéz nyavalya, nyavalyarontás, kórságütés gyógyításának régi mágikus módszerei a népi orvoslásban Keszler Borbála,Kaán L. Miklós MONY_2019_01_A nagy_Keszle.pdf
Tanulmányok Egy mérsékelt nyelvújító doktor: Pólya József (1802–1873) Kiss László MONY_2019_01_Egy mé_Kiss L.pdf
Tanulmányok Félfiak és férfiak, avagy az ondógyógyító dió hatóköre (a testre meg a nyelvre) Nyáry Szabó László MONY_2019_01_Félfia_Nyáry .pdf
Tanulmányok Korai magyar csontadatok Váradi Lencsés György (1530−1593) „Egész orvosságról való könyv azaz Ars medica” c. munkájában 2. A csont a régi magyar orvosi nyelv tőszavaiban Szabó T. Attila MONY_2019_01_Korai _Szabó .pdf
Tanulmányok XIX. századi bonctani neveink a Czuczor–Fogarasi-szótár alapján Varga Éva Katalin MONY_2019_01_XIX. s_Varga .pdf
Morzsák Szürkül a sokszínűség – jó ez nekünk? Bősze Péter MONY_2019_01_Szürkü_Bősze .pdf
Morzsák Gondolatok a szakszavak helyesírásáról – többségnél az igazság?. Gaál Csaba MONY_2019_01_Gondol_Gaál C.pdf
Szócsiszolás Az egybázisú sokalakúság (single nucleotide polymorphysm, snp) írása Baghy Kornélia, Bősze Péter MONY_2019_01_Az egy_Baghy .pdf
Szövegcsiszolás Az érzéssel és érzelemmel, az érzékenységgel, az érzékiséggel, valamint az érzékeléssel és észleléssel kapcsolatos kifejezések magyar nevezetei Bősze Péter Hozzászólók: Janka Zoltán, Ozsváth Károly, Tringer László MONY_2019_01_Az érz_Bősze .pdf
Könyvismertetés Gondolatok Gaál Csaba Hogyan adjunk elő kongresszuson, egyetemen és egyéb alkalmakkor? című könyvéről Bősze Péter MONY_2019_01_Gondol_Bősze .pdf