MAGYAR ORVOSI NYELV CÍMŰ EGYETEMI TANTÁRGY

Az orvostudományi általános műveltség nélkül hiányos az orvosi tudás:
a szakismeret önmagában egysíkú.

Az orvostudományi általános műveltség tárgya. A szaktárgyakat kiegészítő, minden orvos számára nélkülözhetetlen, általános ismereteket ad, hozzásegít az erkölcsös és a tudományos orvosláshoz.

A Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság hatáskörében szervezve. Felelős: Fogarasi-Nuber Katalin és Bősze Péter
Helyszín: SE. Elméleti Oktatási Központ, Beznák-terem (Budapest, Tűzoltó utca 37-47.)
Időpont: Keddi napokon: 15.30–17.00.
Folyamatos tájékoztatás és részletek: www.orvosinyelv.hu

TANTERV (2019. II–V.)

II. 5.
Megnyitó
Fogarasi-Nuber Katalin és Bősze Péter
Amit a nyelvről és a magyar nyelvről az orvosnak is illik tudni
Az írás kialakulása
Bősze Péter
II. 12.
A nyelv és az orvoslás: az orvosok felelőssége
Prof. dr. Kiss Jenő
II. 19.
Nyelvhelyességi kérdések: A görög–latin szavak használata, írásuk buktatói
Dr. Kovács Éva
A 6:3-as és az 1:1-es szabály, az elmozduló szóalakulatok és a nagykötőjelek az orvosi nyelvben
Dr. Ittzés Dániel
II. 26.
A magyar nyelv történetének fontosabb szakaszai, a nyelvújítás jelentősége
Bősze Péter
A magyar anatómiai nevek történetének és helyesírásának egyes kérdései
Dr. Varga Éva Katalin
III. 5.
Mozaikszók, rövidítések és a tartozékelemek az orvosi nyelvben, az orvosi csoportnevek írása
Dr. Ittzés Dániel
III. 12.
A magyar orvosi nyelv jelentősége az orvos gyakorlatban
A szakírás, magyaros írásmód, magyarítás, fogalmazás magyarul és fordítás magyarra
Bősze Péter
III. 19.
Tudományírás, tudományos közlemények
A kiadványok nemzetközi azonosító rendszer (ISBN, ISSN), köteles példányok
Bősze Péter
III. 26.
A tudománymérés fogalma és mutatói, a tudományos tevékenység értékelése
Bősze Péter
Az orvosi irodalom keresésének lehetőségei, keresőrendszerek és adattárak
Dr. Vasas Lívia
IV. 2.
Az orvostudományi társaságok, szövetségek, tudományos rendezvények
Tudományos előadások, táblaragaszok (poszterek)
Bősze Péter
IV. 9.
Az európai orvosi nyelv kezdetektől napjainkig, az európai orvosi egyetemek születése
Dr. Magyar László András
IV. 23.
A magyar orvosi nyelv szókészlete és nyelvhasználata a kezdetektől
Prof. dr. Keszler Borbála
Váradi Lencsés György, Bugát Pál, Markusovszky Lajos, Orvosi Tár, Orvosi Hetilap
Bősze Péter
V. 7.
A magyar orvosi nyelv művelői a kezdetektől
Dr. Kapronczay Katalin
A Magyar Tudományos Akadémia – tudományos fokozatok, címek
Bősze Péter
V. 14.
Az orvosi leletekben előforduló nyelvi hibák és következményi
Dr. Fogarasi-Nuber Katalin és Dr. Patonai Zoltán
A tantárgy zárása, megbeszélés
Bősze Péter