A MAGYAR ORVOSI NYELV ELSŐ KILENC ÉVÉBEN MEGJELENT ÍRÁSOK A SZERZŐK SZERINT

Aszódi Imre

A szerkesztőség levelesládájából. 2004, 4/1, 5.

Ádám György

Fontos-e a magyar orvosi nyelv? Ahogy az orvos látja. 2001, 1, 28–29.

Balázs Géza

Euroterminológia és a magyar nyelv. Szaknyelvi kommunikáció és nyelvstratégiai munka.

2003, 3/1, 9–12.

Nyelvészeti viták az idegenszerűségekről. 2005, 5/1, 8–16.

Grétsy László munkássága magyar örökség. 2007, 7, 2–3.

Balogh Lajos

A szerkesztőség levelesládájából. 2002, 2/2, 4.

A szerkesztőség levelesládájából. 2003, 3/1, 4.

A szerkesztőség levelesládájából. 2008, 8, 4.

A szerkesztőség levelesládájából. 2008, 8, 56.

Bandur Szilvia

„Dokiduma” – az orvosi szlengről... 2003, 3/1, 13–15.

Baukó Mária

A szerkesztőség levelesládájából. 2002, 2/2, 4.

Berényi Mihály

A szerkesztőség levelesládájából (Glucose-glukóz-glükóz, szőlőcukor, dextróz, vércukor). 2004, 4/2, 2.

Szócsiszolás. Hozzászólás a Magyar Orvosi Nyelv IV. évfolyamának 1. száma ürügyén. 2004, 4/2, 34–35.

A szerkesztőség levelesládájából. 2005, 5/1, 2.

Gyomlálás (nemcsak) az urológia szakkifejezései között. 2005, 5/1, 17–20.

A szerkesztőség levelesládájából. 2005, 5/2, 4.

Morzsák (Javul, emelkedik, eredményez). 2005, 5/2, 7.

A változatosság gyönyörködtet. „Urológiás vers”. 2005, 5/2, 40.

Ön hogyan írná? 2005, 5/2, 52.

A szerkesztőség levelesládájából (Antibiotikum, antibiotikus, antibiotikumos). 2006, 6, 3.

A szerkesztőség levelesládájából (Válasz Varga Csaba levelére glükóz-glucose ügyben). 2006, 6, 56–57.

Fogszakorvos vagy szakfogorvos? 2006, 6, 68.

Csak a szakember értheti? 2006, 6, 68.

Vicces. 2006, 6, 68–69.

A MOTESZ tagegyesületeinek neveiről. 2006, 6, 69.

Félretájékoztató. 2006, 6, 69.

Háromféle egy. 2006, 6, 69–70.

Van-e cisztoszkópiás vizsgálat? 2007, 7, 19–20.

Megjegyzés Pestessy József hozzászólásához. 2007, 7, 26.

Könyvismertetés. (Nyelvművelő kéziszótár. Szerkesztette: Grétsy László–Kemény Gábor.) 2007, 7, 41–42.

Fortyogások. 2007, 7, 71–73.

Hozzászólás Pestessy József Repetitio est mater studiorum című cikkéhez. 2007, 7, 75–76.

Gyermekáldás vagy terhesség. 2007, 7, 93–94.

A szerkesztőség levelesládájából (Mennyire tetszik ez a társaságnév?) 2008, 8, 4.

Töprengések. 2008, 8, 38.

Meddig tömörítsünk? 2008, 8, 40–41.

Szóhasználati kérdések. 2008, 8, 42–43.

A szerkesztőség levelesládájából. 2008, 8, 56.

A szerkesztőség levelesládájából. 2008, 8, 57.

Elsősegély a mondatoknak. 2008, 8, 101–104.

Plakátnyelvművelés. 2009, 9, 3.

Ki a beteg? 2009, 9, 3.

Őket – azokat. 2009, 9, 3.

A halált tiszteljük, vagy az embert, 2009, 9, 3–4.

A hangsúlyos és hangsúlytalan egy szóról. 2009, 9, 4.

Hozzászólás Lampé László Gondolatok az orvosi helyesírásról című tanulmányához. 2009, 9, 42–43.

Bicegő mondatok. 2009, 9, 52.

Válasz Schlammdinger Józsefnek. 2007, 7, 53.

Válasz Varga Zoltánnak. 2007, 7, 54.

Válasz Rozsos Istvánnak. 2009, 9, 10.

Berényi Mihály–Bősze Péter

Tömören, helyesen, érthetően. 2007, 7, 89–92.

Betkó János

A szerkesztőség levelesládájából. 2004, 4/2, 2–3.

Szókészlet, közmondások, szólások, aforizmák a látás és a szem kifejezéseivel kapcsolatban. 2004, 4/2, 6–9.

Bertók Lóránd

Köszöntő. 2001, 1, 4.

Szakmai nyelvünk. 2001, 1, 25.

Lehet-e még magyarul beszélni és írni? 2002, 2/1, 14.

Könyvismertetés. (Molnos Angéla: Gyógyítsunk magyarul. LSZM kiadványa, Debrecen, 2007.) 2007, 7, 95–96.

Búcsú Molnos Angélától. 2008, 8, 2–3.

Betléri István

Néhány gondolat az orvosi szaknyelvünkről. 2002, 2/1, 15–16.

Boga Bálint

Építészetei analógiák az anatómiában. 2002, 2/2, 26–27.

Bősze Péter

Visszapillantás és bevezető gondolatok. 2001, 1, 2.

Szócsiszolás. Kolposzkópiával kapcsolatos kifejezések. 2001, 1, 44-45.

A lappal kapcsolatos néhány megjegyzés. 2001, 1, 48.

Gondolatok az orvosi nyelv magyarításáról. 2002, 2/1, 2-5.

Hogyan írjuk? – avagy szövegcsiszolás. 2002, 2/2, 25.

A magyar kifejezések használatáról: hol a szerkesztő magyarítási törekvéseinek határa? 2003, 3/1, 2-3.

Hogyan írjuk? – avagy szövegcsiszolás. 2003, 3/1, 48.

A vírusnevek írásáról: egy nem szakember gondolatai. 2003, 3/2, 26-29.

A „Magyar orvosi nyelv”: új tantárgy a Semmelweis Egyem Általános Orvosi Karán és a Doktori Iskolában. 2004, 4/1, 2-4.

Tudományos közlemények írása, szerkesztése: útmutató a leendő szerzők és a közlemények olvasói számára. 2004, 4/1, 25-52.

Szövegcsiszolás. Két érdekes téma és néhány kapcsolódó nehézség. 2005, 5/1, 44-46.

A „Magyar orvosi nyelv”: egy éledő új tantárgy a Semmelweis Egyem Általános Orvosi Karán és a Doktori Iskolában. 2005, 5/2, 2-3.

Szerkesztőségi bevezetés. 2006, 6, 2.

Nyelvhelyességi szempontok a magyar orvosi irodalomban. 2006, 6, 20-43.

Megemlékezés. Dr. Brencsán János. 2006, 6, 54–55.

Terjengős mondatok és körülményes mondatszerkesztés. 2007, 7, 35–40.

Tudományos társaságok, tudományos rendezvények és előadások. 2008, 8, 84–93.

Hozzászólás Magyar László András Linné rendszerének és nevezéktanának eredete című tanulmányához. 2009, 9, 23.

Válasz Sarkady Lászlónak. 2002, 2/1, 12.

Válasz Aszódi Imrének. 2004, 4/1, 5-6.

Válasz Tóth Endrének. 2004, 4/1, 10.

Válasz Hajtman Bélának. 2004, 4/2, 4.

Köszöntés – Grétsy László munkássága magyar örökség Magy Orv Nyelv 2007, 7, 3.

Válasz Süle Sándornak. 2007, 7, 4–5.

Válasz Gaál Csabának. 2008, 8, 58.

Válasz Romics Ignácnak. 2008, 8, 59.

Válasz Fráter Lorándnak. 2009, 9, 6.

Válasz Rozsos Istvánnak. 2009, 9, 10–11.

Bősze Péter-Grétsy Zsombor

Szócsiszolás. A bélsebészet kifejezései. 2002, 2/1, 42.

Szócsiszolás. Az őssejtekkel és a szövetátültetéssel kapcsolatos kifejezések. 2002, 2/2, 24.

Szócsiszolás. Hogyan írjuk? A latin betűs idegen eredetű közszavak forrásnyelv szerinti írása és toldalékolása. 2004, 4/2, 40-41.

Bősze Péter-Ádám Éva-Nagy Károly-Nász István-Ongrádi József-Rusvai Miklós-Szűcs György

Szócsiszolás. Javaslat a vírusok neveinek írására és magyarítására. 2003, 3/1, 27-33.

Bősze Péter-Erdei Anna-Falus András-Fábián Pál-Gergely János-Kacskovics Imre-Keszler Borbála-Ladányi Andrea-Pálóczi Katalin-Petrányi Győző-Rajnavölgyi Éva-Szegedi Gyula-Szekeres Bartó Júlia-Uher Ferenc

Szócsiszolás. Javaslat az immunológiával és határterületeivel kapcsolatos angol és latin kifejezések magyar megfelelőinek kialakítására, megalkotására. 2003, 3/2, 7-25.

Bősze Péter-Laczkó Krisztina-Fábián Pál

Szócsiszolás. Kérdezz! Felelek. 2004, 4/2, 36-39.

Bősze Péter-Ádám Éva-Ferenczi Emőke-Füle Tibor-Gergely Lajos-Kovalszky Ilona-Mezey Ilona-Mihály Ilona-Nagy Károly-Ongrádi József-Pusztai Rozália-Szűcs György

Függelék. Az emberi vírusok neveinek összeállítása víruscsaládok, alcsaládok, nemzetségek, fajok stb. szerinti bontásban. 2004, 4/2, 46-52.

Bősze Péter-Banyó Tamás-Berényi Mihály-Hamvas Antal-Pajor László-Simon Zsolt

Válogatás az alsó húgyutak betegségeinek, működészavarainak görög–latin és angol elnevezéseiből. 2006, 6, 44-50.

Bősze Péter-Laczkó Krisztina-Berényi Mihály–Buvári Márta–Grétsy Zsombor–Hagymási Krisztina–Hatvani István–Kardos Tibor–Nemesánszky Elemér–Németh Éva–Varga Zoltán–Viant Katalin–Vincze Judit

Az összetett szavak – orvosi és nyelvészszemmel. 2006, 6, 72–86.

Bősze Péter–Berényi Mihály–Grétsy László–Hagymási Krisztina–Kemény Gábor–Laczkó Krisztina–Németh Éva–Pestessy József

Kérdezz – Felelek. 2007, 7, 83–88.

Bősze Péter–Berényi Mihály–É. Kiss Katalin–Grétsy László–Kemény Gábor–Laczkó Krisztina–Németh Tamás–Nyitrai József–Palkovits Miklós–Vécsei László

Kérdések és válaszok. 2008, 8, 96–100.

Brencsán János

Köszöntő. 2001, 1, 4.

Buda Béla

Gondolatok a magyar orvosi szaknyelv kérdéséhez. 2002, 2/2, 6-7.

Buda Botond

A szerkesztőség levelesládájából. 2002, 2/2, 4.

A szerkesztőség levelesládájából. (Varietas delectat. Vitairat köszönésről, megszólításról, levelezésről.) 2007, 7, 46–48.

A szerkesztőség levelesládájából. (Szómagyarítás a nőorvoslásban – csak óvatosan!) 2007, 7, 48–49.

Bula Zoltán

Válasz Grétsy Zsombornak. 2003, 3/1, 35.

Buvári Márta

Két nehéz szakszó. 2003, 3/2, 30.

Hozzászólás Berényi Mihály Van-e cisztoszkópiás vizsgálat című cikkéhez. 2007, 7, 20.

A szerkesztőség levelesládájából. 2008, 8, 57.

Büky László

Ímél, ímélezik, ímélt küld. 2009, 9, 4–5.

Csirák Csaba

A szerkesztőség levelesládájából. 2002, 2/2, 4-5.

A szerkesztőség levelesládájából. 2003, 3/1, 4.

Donáth Tibor

Köszöntő. 2001, 1, 4-5.

Gondolatok a magyar anatómiai nevezéktanról. 2001, 1, 36-37.

Hogyan is állunk a magyar anatómiai szaknyelvvel? 2003, 3/2, 31-34.

Hozzászólás Pestessy József vitairatához. 2006, 6, 9-10.

Hozzászólás Pestessy József O – Á. Oázzunk, de helyesen! című cikkéhez! 2007, 7, 80.

Megjegyzés a Szövegcsiszolás című rovathoz. 2008, 8, 41.

Dörnyei Sándor

„Magyarul írtam, mert magyar létemre azt tenni kötelességem volt”. A magyar nyelv orvosdoktori értekezésekben, 1822–1848. 2009, 9, 12–15.

Eckhardt Mária

Szent Kozma és Damján: az orvos-szentek a magyar kultúrtörténetben. 2004, 4/2, 10-13.

Eckhardt Sándor

Köszöntő. 2001, 1, 5.

Egyed Jenő

Köszöntő. 2001, 1, 5.

Fazekas András

A szerkesztőség levelesládájából (Hozzászólás Szirmai Imre „Stroke: balegyenes a nyelvre című tanulmányához). 2004, 4/1, 6-7.

A szerkesztőség levelesládájából. 2004, 4/2, 3.

Fazekas Tamás

A szerkesztőség levelesládájából. 2003, 3/1, 6-8.

Kétnyelvű, illetve kettősközlés. 2003, 3/2, 35-36.

Fábián Pál

Köszöntő. 2001, 1, 5-6.

Fontos-e a magyar orvosi nyelv? Ahogy a nyelvtudós látja. 2001, 1, 26-27.

Fehér János

Köszöntő. 2001, 1, 6-7.

Az Orvosi Hetilap és Markusovszky Lajos. 2007, 7, 55–59.

Fenyves Judit

Miért éppen sidero-?, Acidum ascorbinicum. 2009, 9, 5.

Ferenczy Gyula

A szerkesztőség levelesládájából (Az Orvosi helyesírási szótár új kiadása elé [vázlatos gondolatok]). 2005, 5/1, 2-3.

Fráter Loránd

Tisztelt Szerkesztőség! 2009, 9, 5–6.

Gaál Csaba (Christian Gaal)

A szerkesztőség levelesládájából. 2002, 2/1, 13.

Egy elmaradt hozzászólás után. 2002, 2/1, 17-18.

A szerkesztőség levelesládájából. 2003, 3/2, 5-6.

Gondolatok a német orvosi nyelv helyzete kapcsán. 2004, 4/1, 11-12.

Milyen nyelven írjunk? 2005, 5/2, 8-10.

Gondolatok egy könyvbemutatás kapcsán (Lozsádi Károly: Etymologia medica). 2006, 6, 51-52.

A szerkesztőség levelesládájából (A biomedical terminus magyarítása). 2006, 6, 56.

„Német nyelv a sebészetben” munkacsoport. 2008, 8, 39.

A szerkesztőség levelesládájából. 2008, 8, 58.

A fordítás útvesztői. 2008, 8, 60–63.

Invazív vagy intervenciós radiológia? 2009, 9, 7–8.

Helyes, mert a szótárban így van. 2009, 9, 8–9.

Hozzászólás Lampé László Gondolatok az orvosi helyesírásról című tanulmányához. 2009, 9, 44–45.

Gáti István

Köszöntő. 2001, 1, 7.

Gazdag Tiborné–Szabó Orsolya

A kiadványok nemzetközi azonosítói: ISBN, ISMN, ISSN. 2009, 9, 16–19.

Grabarits István-W. Nagy Ágota

Reformkori följegyzések betegségről, gyógyításról Szeder Fábián Benedek-rendi szerzetes naplójából. 2005, 5/1, 21-23.

Grétsy László

Köszöntő. 2001, 1, 7.

Globalizáció és anyanyelv. 2001, 1, 20-23.

Szócsiszolás. Nyelvhasználati töprengések. 2006, 6, 87–88.

Hozzászólás Berényi Mihály Van-e cisztoszkópiás vizsgálat című cikkéhez. 2007, 7, 20–21.

Megjegyzés Pestessy József hozzászólásához. 2007, 7, 26.

Válasz Varga Zoltánnak. 2007, 7, 54.

Grétsy Zsombor

Köszöntő (Néhány gondolat). 2001, 1, 3.

Az orvosi szavak írásának általános szempontjai és lehetőségei. 2001, 1, 34-35.

Egy izgalmas gyógyszerleírás. 2001, 1, 46-47.

Játék (Eszperente. Orvosi növények). 2001, 1, 47.

A lappal kapcsolatos néhány megjegyzés. 2001, 1, 48.

Játék (Megoldások és egy új feladat). 2002, 2/1, 56.

A Magyar Orvosi Nyelv című lapunk szemléletéről, hitvallásáról. 2002, 2/2, 2-3.

Stílus és helyesírás nyelvünkben, illetve az orvosi szaknyelvben I. 2002, 2/2, 8-13.

Egy újabb „szórakoztató” tájékoztatóból... 2002, 2/2, 36-39.

Stílus és helyesírás nyelvünkben, illetve az orvosi szaknyelvben II. Egy kis nyelvi-szaknyelvi helyesírás: rövidítések, betűk-számok, kötőjelek... 2003, 3/1, 16-19.

Szócsiszolás. Minek nevezzelek? 2003, 3/1, 34-35.

Ön mit csinál a páciensével, dopplerezi vagy doplerezi? 2003, 3/2, 37.

Vesszőparipáim és egyéb érdekes kérdéseim. 2004, 4/2, 14-15.

A vírusok fajtáinak, típusainak (szerológiai típusainak), alfajainak, törzseinek, változatainak (variánsok) írásáról. 2004, 4/2, 42-45.

Könyvismertetés (Egy figyelemre méltó könyvcsemege. Keszler Borbála: Írásjeltan – Az írásjelhasználat szabályai, problémái és története). 2005, 5/1, 42-43.

Szócsiszolás. Hogyan írjuk? „Mint” minták – avagy mikor vesszőzzünk, és mikor ne... 2005, 5/1, 48.

Tévé-orvostudomány – avagy az „újkultúrorvosszakmagyarszaknyelv”. 2006, 6, 58–59.

Egy hasznos kézikönyvről: Wolfgang Exel–Karl Maier: Az én leleteim. 2006, 6, 90.

Válasz Walter Ilonának. 2002, 2/1, 10-11.

Válasz Gaál Csabának. 2002, 2/1, 18-19.

Válasz Sarkady Lászlónak. 2002, 2/1, 53.

Válasz Fazekas Tamásnak. 2003, 3/1, 7-8.

Válasz Gaál Csabának. 2003, 3/2, 5-6.

Válasz Kállai Lászlónak. 2003, 3/2, 6.

Válasz Papp Andrásnak. 2004, 4/1, 9-10.

Válasz Betkó Jánosnak. 2004, 4/2, 3.

Válasz Fazekas Andrásnak. 2004, 4/2, 3.

Válasz Berényi Mihálynak. 2005, 5/1, 2.

Válasz Kállai Lászlónak. 2005, 5/1, 3-4.

Válasz Bősze Péternek. 2005, 5/1, 46-47.

Válasz Berényi Mihálynak és Bősze Péternek. 2005, 5/2, 4.

Grétsy Zsombor-Bősze Péter

Megemlékezés (Rák Kálmán). 2005, 5/1, 41.

Gubás Jenő

A szerkesztőség levelesládájából (Beszámoló a Hét Nap című vajdasági, szabadkai lapban). 2002, 2/1, 7-8.

Gyéresi Árpád

A szerkesztőség levelesládájából. 2004, 4/2, 3.

A magyar orvosi és gyógyszerészti szaknyelv konferencia Marosvásárhelyen. 2005, 5/2, 50-51.

Hozzászólás Berényi Mihály Van-e cisztoszkópiás vizsgálat című cikkéhez. 2007, 7, 21.

Győrffy Sándor

Nem magyarkodunk, hanem magyarul beszélünk. 2001, 1, 24.

Hagymási Krisztina

Hozzászólás Berényi Mihály Van-e cisztoszkópiás vizsgálat című cikkéhez. 2007, 7, 22.

Hajtman Béla

A biostatisztika nyelvezetéről. 2004, 4/1, 13-15.

A szerkesztőség levelesládájából. 2004, 4/2, 3-4.

Hidasi Gyula

A szerkesztőség levelesládájából (Hozzászólás Keszler Borbála-ifj. Kaán Miklós: A fogak elnevezésének alakulása a magyarban című közleményhez). 2004, 4/1, 8.

Horváth Attila

Köszöntő. 2001, 1, 7.

Illés Andor

Tisztelet Főszerkesztő Úr! 2009, 9, 9.

Jászberényi Csaba József

Köszöntő. 2001, 1, 7-8.

Juhász Nagy Sándor

Köszöntő. 2001, 1, 8-9.

Ifj. Kaán Miklós-Keszler Borbála

Íz, ízvíz. 2006, 6, 60–62.

Kállai Eszter

A szerkesztőség levelesládájából. 2002, 2/1, 9-10.

Kállai László

A szerkesztőség levelesládájából („Pi-édzs-di”). 2003, 3/2, 6.

A szerkesztőség levelesládájából. 2005, 5/1, 3.

Kapronczay Katalin

Válasz Illés Andornak. 2009, 9, 9.

Keszler Borbála

Köszöntő. 2001, 1, 9-10.

A gyökerek: a magyar orvosi kifejezések eredete. 2002, 2/1, 20-22.

Állatnév eredetű betegségnevek a XVII. század elejéig. 2002, 2/2, 14-16.

Szenczi Molnár Albert és a magyar orvosi nyelv. 2004, 4/2, 32-33.

A régi magyar orvosi nyelv forrásai és szótípusai. 2005, 5/1, 24-29.

Búcsú Fábián Páltól. 2008, 8, 54–55.

Keszler Borbála-ifj. Kaán Miklós

A fogak elnevezésének alakulása a magyarban. 2003, 3/1, 20-22.

Adalékok a magyar anatómiai szaknyelv kialakulásához. 2004, 4/1, 16-19.

Könyvismertetés. (Péter Mihály: Az erdélyi fogorvoslás története. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2006.) 2008, 8, 44–47.

Könyvismertetés. (Prof. Dr. Matekovits György: Fogászati személynévlexikon. Dental Press Hungary Kft., Budapest, 2007.) 2008, 8, 48–49.

Kiefer Ferenc

Köszöntő. 2001, 1, 10.

Van-e az Európai Közösségnek nyelvpolitikája? 2002, 2/1, 23-26.

Kiss Jenő

Az értelmiség és a szaknyelvek. 2007, 7, 60–62.

Kiss József

A mérnök esete az orvossal. 2002, 2/2, 17.

A szerkesztőség levelesládájából (Tudunk-e még magyarul?). 2003, 3/1, 4.

Szakmai anyanyelvünk jelentősége az Eu-csatlakozás tükrében. A szakmai anyanyelv fejlesztésének néhány időszerű kérdése. Miért különösen időszerű a magyar nyelv ápolása és fejlesztése? 2003, 3/1, 23-24.

Kovács Sándor

A szerkesztőség levelesládájából. 2007, 7, 50.

Kupcsulik Péter

A magyar orvosi nyelv hagyományai. 2001, 1, 14.

Laczkó Krisztina

Ortopédia. 2006, 6, 70–71.

A szerkesztőség levelesládájából (Még egyszer az ortopédiáról.) 2007, 7, 4.

Hozzászólás Berényi Mihály Van-e cisztoszkópiás vizsgálat című cikkéhez. 2007, 7, 22.

Megjegyzés Pestessy József hozzászólásához. 2007, 7, 26.

Hozzászólás Pestessy József O – Á. Oázzunk, de helyesen! című cikkéhez! 2007, 7, 80–82.

Válasz Schlammadinger Józsefnek. 2007, 7, 51–53.

Válasz Berényi Mihálynak. 2008, 8, 57.

Válasz Fenyves Juditnak. 2009, 9, 5.

Válasz Gaál Csabának. 2009, 9, 8.

Válasz Gaál Csabának. 2009, 9, 9.

Kiegészítés Kapronczay Katalin válaszához. 2009, 9, 9–10.

Ladányi Andrea

A szerkesztőség levelesládájából. 2003, 3/1, 4-5.

Lampé László

Gondolatok az orvosi helyesírásról. 2009, 9, 40–42.

Lapis Károly

Köszöntő. 2001, 1, 10-11.

Láng Miklós

A szerkesztőség levelesládájából. 2002, 2/1, 10.

Házunk tájáról... 2002, 2/1, 27-28.

Tallózás a gyógyszerészi sajtóban. 2005, 5/2, 11-12.

Tisztelt Szerkesztőség! 2009, 9, 11.

Ludányi Zsófia

A külön- és az egybeírás kérdései a magyar orvosi nyelvben. 2007, 7, 27–33.

Orvosi helyesírás – mit tükröz az írásgyakorlat? 2008, 8, 6–13.

Kötőjel vagy nagykötőjel? A harmadik mozgószabályos alakulatok buktatói. 2008, 8, 64–67.

M. Tóth Antal

A szerkesztőség levelesládájából. 2004, 4/1, 8.

Magyar László András

Náthanevek. 2008, 8, 14–15.

Linné rendszerének és nevezéktanának eredete. 2009, 9, 20–23.

Makai Zoltán

Az intervenciós radiológia és az invazív radiológia fogalmának terminológiai elemzése és rendezése. 2008, 8, 68–73.

Matekovics György

Kisebbségi orvos – kisebbségi kérdés. 2007, 7, 8–11.

A Pax Corporis a fogorvos szemével. 2009, 9, 25–28.

Mészáros Ágnes

Hozzászólás Magyar László András Linné rendszerének és nevezéktanának eredete című tanulmányához. 2009, 9, 23–24.

Az egészségügyi szolgáltatások szókincsének kialakulása. 2009, 9, 29–35.

A gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök szakkifejezéseinek módosulása az egészségbiztosítási szakszókincsben. 2009, 9, 36–39.

Hozzászólás Lampé László Gondolatok az orvosi helyesírásról című tanulmányához. 2009, 9, 45–46.

Mészáros János

A szerkesztőség levelesládájából. 2002, 2/1, 11.

Mészáros János-Orbán Éva

Tolnay Sándor szerepe a magyar állatorvos-képzés és -szaknyelv kialakításában. 2003, 3/1, 41-47.

Michelberger Pál

Nemzeti nyelv a tudományban: múlt-jelen-jövő? 2001, 1, 30-33.

Mitsányi Attila

Hozzászólás Pestessy József Repetito est mater studiorum című cikkáhez. 2007, 7, 76–77.

Molnár Péter

A szerkesztőség levelesládájából. 2002, 2/2, 5.

A szerkesztőség levelesládájából. Szemezgetés régi levelekből. 2007, 7, 5–6.

Molnos Angéla

Gyógyítsunk magyarul! A lélektani szaknyelv magyarítása. 2002, 2/1, 29-30.

Nagy Tibor

Nyelvújítás visszafelé? 2002, 2/2, 18.

A szerkesztőség levelesládájából. Szemezgetés régi levelekből. (Kemoterápia.) 2007, 7, 7.

Nagy-Tóth Ferenc

A szerkesztőség levelesládájából. 2008, 8, 5.

Nemes Attila

Vörösmarty és a magyar orvosi szaknyelv a reformkorban (A magyar orvosi műnyelv kialakulásáról és fogadtatásáról). 2002, 2/2, 28-35.

Nemesánszky Elemér

Magyar nyelvet vagy hangzavart? Az orvosi glosszolália napjainkban. 2003, 3/2, 2-4.

Némedi László

A szerkesztőség levelesládájából. 2003, 3/1, 5.

A szerkesztőség levelesládájából. 2003, 3/2, 6.

Németh Éva

Magyarul nem megy? 2007, 7, 12–14.

Hozzászólás Lampé László Gondolatok az orvosi helyesírásról című tanulmányához. 2009, 9, 46–47.

Név nélkül

Képesítő fordítás. 2007, 7, 15–17.

Nyírfalvi Károly

A szerkesztőség levelesládájából (A zűrzavar helyett néhány fogalom helyes használatáról, kiejtéséről). 2004, 4/1, 9.

A szerkesztőség levelesládájából (Egy fogalom kapcsán). 2004, 4/2, 4.

Nyiri Péter

A szerkesztőség levelesládájából. 2008, 8, 5.

Széphalmon megnyílt a Magyar Nyelv Múzeuma. 2008, 8, 50–51.

Obrusánszky Borbála

A régi magyar gyógyítás történeti háttere és a néphagyomány. 2008, 8, 16–22.

Ozsváth Károly

A szerkesztőség levelesládájából. 2003, 3/1, 5-6.

Pakodi Ferenc

A szerkesztőség levelesládájából. 2005, 5/1, 4-5.

Papp András

A szerkesztőség levelesládájából. 2004, 4/1, 9.

Palkovits Miklós

Köszöntő. 2001, 1, 11.

A tudományelemzés módszerei – A tudományos közlés szempontjai és etikája. 2005, 5/2, 13-34.

Pálinkás József

Köszöntő. 2001, 1, 11.

Palotai Mária

A Magyar Orvosi Bibliográfia. 2008, 8, 74–79.

Pásztor Emil

Egy világhírű anatómus értekezése a koponyáról, az 1870-es évekből, szép magyar nyelven. 2005, 5/1, 30-33.

Pátrovics Péter

A medicina nyelve (szaknyelvi sajátosságok, közlési, tájékoztatási módszerek az orvos-beteg kapcsolatban). 2004, 4/1, 20-24.

Pestessy József

A menyüléstől a ficamig. 2003, 3/2, 38-41.

Olvasgassunk „az alternatívákról” (Nyelvi fogyatékos olvasóimnak). 2003, 3/2, 42-43.

A szerkesztőség levelesládájából (Az ütérdagról). 2005, 5/1, 5-7.

A szerkesztőség levelesládájából (Megakadásjelenségek – konferenciák élőbeszédben).

2005, 5/2, 5-6.

A szerkesztőség levelesládájából (Huncut szóképzés). 2005, 5/2, 6.

A szerkesztőség levelesládájából (Ne zekájj, ne zekájj, ne zekájj). 2005, 5/2, 6-7.

Az igekötők helytelen használata a traumatológia szóhasználatában. 2005, 5/2, 35-40. Szakkifejezések a baleseti sebészetben. 2005, 5/2, 46-49.

Magyar adalék vállficamhoz. 2006, 6, 4-5.

Vitairat egy valós, ősi, megkerülhetetlen bonctani kifejezésért. 2006, 6, 6-9.

A szerkesztőség levelesládájából. 2006, 6, 56–57.

A töltelékszavakról. 2006, 6, 63–64.

Megakadásjelenségek 2. 2006, 6, 65–67.

Hozzászólás Berényi Mihály Van-e cisztoszkópiás vizsgálat című cikkéhez. 2007, 7, 22–24.

Repetito est mater studiorum. 2007, 7, 74–75.

O – Á. Oázzunk – de helyesen! 2007, 7, 78–80.

Péter Mihály

A szerkesztőség levelesládájából. 2002, 2/1, 10.

Putz Orsolya

A szaknyelvekről. 2008, 8, 80–83.

Rák Kálmán

Orvosi szaknyelvünk – mindannyiunk közös ügye? 2004, 4/2, 16-18.

Romics Ignác

A szerkesztőség levelesládájából. 2008, 8, 58–59.

Rozsos István

Dilemma. 2009, 9, 10.

Sarkady László

A szerkesztőség levelesládájából. 2002, 2/1, 12.

Kísérlet az Orvosi Hetilap (2001. évi, 142. évfolyam) tartalomjegyzékének magyarítására. 2002, 2/1, 43-53.

Schlammadinger József

Az angol nyelv hatása a magyar nyelvre, szaknyelvre. 2003, 3/2, 44-45.

A szerkesztőség levelesládájából (Genetikai, genetikus vagy génikus?). 2004, 4/2, 5.

A szerkesztőség levelesládájából. 2007, 7, 50–51.

Viszontválasz Laczkó Krisztinának. 2007, 7, 53.

Sebestyén Árpád

Hogyan mondjuk magyarul? (Gondolatok a „Heartburn” magyarító pályázat eredményeiről).

2002, 2/1, 31-33.

Simon Tamás

A szerkesztőség levelesládájából (A gyógyszerek elnevezéséről, ahogy a betegek megjegyzik, avagy a Prolibétől – a Poppelheimen át a két női nevet tartalmazó nyugtatóig). 2003, 3/1, 6.

Sipos Emese

A gyógyszerészeti szaknyelv alakulása a gyógyszerkészítéstan tükrében. 2006, 6, 11-13.

Soproni Anna

A szerkesztőség levelesládájából (Beszámoló a Szemészet című lapban). 2002, 2/1, 8-9.

Spät András

A szerkesztőség levelesládájából (Beszámoló a Magyar Tudomány című lapban). 2002, 2/1, 6-7.

Süle Sándor

A szerkesztőség levelesládájából. 2007, 7, 4.

Szabó István

A szerkesztőség levelesládájából. 2008, 8, 4.

Szabó István Mihály

Köszöntő. 2001, 1, 11-12.

Szabó T. Attila

A szerkesztőség levelesládájából. 2008, 8, 4–5.

Archiváld e-mailjeidet pendrive-odon? Avagy inkább: Tedd e-veleid tolltárába. 2008, 8, 94–95.

Változékonyság, változatosság, sokféleség, kiválogatás, megőrzés, fejlődés. (Hozzászólás Lampé László Gondolatok az orvosi helyesírásról című tanulmányához). 2009, 9, 48–51.

Szathmári István

Hozzászólás Berényi Mihály Van-e cisztoszkópiás vizsgálat című cikkéhez. 2007, 7, 24.

Széman Péter

A szerkesztőség levelesládájából. 2002, 2/2, 5.

(Szenczi) Tóth Károly

Javaslat új orvosi kifejezésre. 2002, 2/2, 19-20.

Szirmai Imre

Stroke: balegyenes a nyelvre. 2003, 3/1, 25-26.

A szerkesztőség levelesládájából (Válasz Fazekas Andrásnak). 2004, 4/1, 7.

Nyelvi és/vagy fogalmi zavarok a neurológiában. 2005, 5/2, 41-45.

A szerkesztőség levelesládájából. 2007, 7, 5.

Szita János

Búcsú Pestessy Józseftől. 2009, 9, 2.

Szovátay György

Az állatorvosi szaknyelv sajátosságai. 2008, 8, 23–28.

T. Bokros Mária

Emlékezés Bugát Pálra. 2004, 4/2, 19-21.

Tekes Kornélia

A farmakológia szaknyelve? 2004, 4/2, 22-23.

Telegdy Gyula

Köszöntő. 2001, 1, 12.

Tóth Emil

Orvosi szavaink helytelen értelmezéséről és néhány felesleges idegen szó használatáról. 2002, 2/1, 34.

Néhány illemszabály alkalmazása és nyelvünk jobbítása az egészségügy mindennapjaiban. 2004, 4/2, 24-25.

Az elfelejtett magyar orvos-nyelvészről. 2007, 7, 18.

Elkerülhetők-e az idegen szavak a szülész-nőgyógyász orvosi gyakorlatban? 2007, 7, 34.

Könyvismertetés. (Tiszamarti Antal: Orvosi nyelvünk helyes magyarsága, 1942.) 2007, 7, 43–44.

Válasz Buda Botond Szómagyarítás a nőorvoslásban – csak óvatosan! című írására. 2007, 7, 50.

Tóth Endre

A szerkesztőség levelesládájából. 2002, 2/1, 12-13.

A szerkesztőség levelesládájából. 2004, 4/1, 10.

A növényvírusok elnevezéséről. 2004, 4/2, 26-27.

Török István

Kétszázhetvenöt éve született Marikovszky Márton. 2003, 3/1, 40.

Varga Csaba

Köszöntő. 2001, 1, 12-13.

A szerkesztőség levelesládájából (Hozzászólás Berényi Mihály leveléhez). 2005, 5/2, 7.

Közegészségtan, népegészségtan, megelőző orvostan és preventív medicina. Nyelvében él...? 2002, 2/1, 35-39.

Hozzászólás Lampé László Gondolatok az orvosi helyesírásról című tanulmányához. 2009, 9, 47.

Varga Zoltán

Híd a szerző és az olvasó között: a szaklapszerkesztő nyelvi felelőssége, kételyei és teendői. 2001, 1, 38-43.

Hozzászólás Berényi Mihály Van-e cisztoszkópiás vizsgálat című cikkéhez. 2007, 7, 24.

A szerkesztőség levelesládájából. 2007, 7, 53–54.

Vass A.

A szerkesztőség levelesládájából. 2005, 5/2, 5.

Viant Katalin

Orvosi szakkönyvkiadásunk – szerkesztői szemmel. 2005, 5/1, 34-40.

Taní-tani – míg van tanító. A könyvkiadói szerkesztőképzésről. 2007, 7, 63–67.

Vincze Judit

Hozzászólás Berényi Mihály Van-e cisztoszkópiás vizsgálat című cikkéhez. 2007, 7, 25–26.

Hozzászólás Lampé László Gondolatok az orvosi helyesírásról című tanulmányához. 2009, 9, 47.

Vincze László

Nyelvhasználati nehézségek Szlovákia egészségügyi intézményeiben. 2006, 6, 14-19.

A kisebbségi nyelv az egészségügyi intézményekben. Esettanulmány a kanadai Ontario tartományból. 2007, 7, 68–70.

A svéd nyelv helyzete a finn egészségügyi rendszerben. 2008, 8, 29–37.

Vizi E. Szilveszter

Köszöntő. 2001, 1, 13.

„Szeretett Nemzet betses nyelvének pallérozása” – avagy a magyar orvosi nyelvújítók munkássága. 2001, 1, 15-19.

A magyar nyelv szerepe a tudományban és az ismeretterjesztésben. 2002, 2/1, 40-41.

W. Nagy Ágota

Gyönyörű gyógyítók. A gyógynövények magyar neveiről. 2004, 4/2, 28-31.

Walter Ilona

A szerkesztőség levelesládájából. 2002, 2/1, 11-12.

Zalatnai Attila

Mi fán terem a kórbonctan? 2002, 2/2, 21.

HÍREK

Vizi E. Szilveszter az MTA új elnöke - Megalakult a Magyar Szakírók Szövetsége (MSZSZ, Szabó István Mihály) - A MEDINFO pályázatot nyert (Szekeres Zsuzsa és Kincses Gyula). 2002, 2/1, 54-55.

Fábián professzor úr 80 éves - Egészségpolitika és szaknyelv - Megjelent prof. dr. Donáth Tibor és Varga Jenő anatómiai szótára - A Magyar Biológiai Társaság vándorgyűlése. 2002, 2/2, 22-23.

A magyar szakírók nagygyűléséről – kicsit személyesen (Grétsy Zsombor) - Aino Piehl nyilatkozata az európai nyelvművelésről. 2003, 3/1, 36-39.

Beszélgetés szaknyelvekről. Fábián Pál professzor úr nyilatkozata a rádióban - Vizi E. Szilveszter brüsszeli székfoglalója - Értesítés a Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Karán tartandó új, szabadon választható tantárgyról. A magyar orvosi nyelv tananyaga. 2003, 3/2, 46-48.

Magyar Tudományos Akadémia: Anyanyelvünk Európában Elnöki Bizottság (alapdokumentum-tervezet). 2004, 4/1, 15.

Megkésett híradás. A magyar mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti és vadászati szaknyelv kialakulása. 2004, 4/2, 18.

NYELVHELYZET

Új rovatunkról. A szerkesztőség bevezetője. 2002, 2/2, 40.

Szekeres Zsuzsa: Tájékoztató „A magyar nyelvi informatikai technológiai fejlesztéseknek és alkalmazásának támogatására” című, SZT-IS-10 számú pályázatban vállaltak teljesítéséről 1. 2002, 2/2, 41.

Kincses Gyula: Az egységes keresőnyelv megalkotásának egy lehetséges menetrendje. 2002, 2/2, 42-45.

Szakvélemény az SZT-IS-10 pályázat eddigi eredményeiről. 2002, 2/2, 46–48.

EGYÉB

Zárónyilatkozat (Betű- és szóvetés a magyar orvosi irodalomban 2001). 2002, 2/1, 6.

Elektronikus nyelvi portál – www.e-nyelv.hu. 2002, 2/1, 7.

Összefoglaló tartalomjegyzék (A Magyar Orvosi Nyelv első hat évében megjelent írások a szerzők szerint). 2006, 6, 91–96.

Szerkesztőségi megjegyzés Makai Zoltán Az intervenciós radiológia és az invazív radiológia fogalmának terminológiai elemzése és rendezése című cikkéhez. 2008, 8, 73.

Bugyi István Orvosi Hetilap-beli (1959,1) írásának részletei. 2009, 9, 43–44.

SZERKESZTŐSÉGI VÁLASZOK, MEGJEGYZÉSEK

Válasz Láng Miklósnak. 2002, 2/1, 10.

Válasz Péter Mihálynak. 2002, 2/1, 10.

Válasz Mészáros Jánosnak. 2002, 2/1, 10.

Válasz Tóth Endrének. 2002, 2/1, 12.

Válasz Gaál Csabának. 2002, 2/1, 13.

Válasz Balogh Lajosnak. 2002, 2/2, 4.

Válasz Baukó Máriának. 2002, 2/2, 4.

Válasz Buda Botondnak. 2002, 2/2, 4.

Válasz Csirák Csabának. 2002, 2/2, 5.

Válasz Molnár Péternek. 2002, 2/2, 5.

Válasz Széman Péternek. 2002, 2/2, 5.

Válasz Ladányi Andreának. 2003, 3/1, 5.

Válasz Berényi Mihálynak. 2004, 4/1, 2.

Válasz Nyírfalvi Károlynak. 2004, 4/2, 4–5.

Válasz Berényi Mihálynak. 2004, 4/2, 35.

Válasz Berényi Mihálynak. 2006, 6, 3.

Megjegyzés Molnár Péternek. 2007, 7, 7.

Válasz Berényi Mihálynak. 2008, 8, 4.