A MAGYAR ORVOSI NYELV CÍMŰ EGYETEMI TANTÁRGY VIZSGATÉTELEI

23. A mozgószabályok az orvosi irodalomban

 

 

A magyar helyesírás három mozgószabályt fogalmaz meg. Lényegük, hogy szerkezetük úgymond „mozog”, ha kapcsolunk hozzájuk utó- ritkábban előtagot, vagy változtatunk írásmódjukon. Ezeknél a szerkezeteknél nem alkalmazzuk a 6 : 3-as szabály: az új alakulatokat a szótagszámtól függetlenül írjuk. A mozgószabályok a magyar orvosi nyelvben is a magyar helyesírás szabályai szerint érvényesülnek néhány sajátos megfontolással.

 

A TAGOLÓ KÖTŐJEL ELMOZDULÁSA

(ELSŐ MOZGÓSZABÁLY)

 

Ha a szótagszámlálás (6 : 3-as) szabály szerinti tagoló kötőjellel írt szókapcsolathoz újabb szóösszetételi (főnév) vagy képzőszerű utótag társul, az eredetileg kötőjelezett szót egybeírjuk, és az utótagot csatoljuk kötőjellel. Ritkábban előtag társulását is az első mozgószabály szerint írjuk.   ??????

 

 

szóösszetételi utótag                      petefészek-daganat  + eltávolítás                   petefészekdaganat-eltávolítás

                                                                               (3 szóösszetételi tag, 7 szótag)

                                                                              

anyagcsere-vizsgálat + kérés                          anyagcserevizsgálat-kérés

                                                                               tumornekrózis-faktor + vizsgálat                                       tumornekrózisfaktor-vizsgálat

 

fültőmirigy-gyulladás + vírus                           fültőmirigygyulladás-vírus 

 

képzőszerű utótag                          petefészek-daganat + féle                                petefészekdaganat-féle

                                                                               tumornekrózis-faktor + fajta                           tumornekrózisfaktor-fajta

 

                    előtag                                                Yaba* + majomdaganat-vírus                        Yaba-majomdaganatvírus   ???????

 

*A szóösszetételi előtag lehet tulajdonnév is (Yaba Lagos egyik városrészének a neve)

 

Ezt a szabályt jószerivel csak a 6 : 3-as szabály szerinti tagoló kötőjeles szerkezeteknél alkalmazzuk, más kötőjeles szerkezeteknél nem (l. kötőjelek, … oldal). Mégis előfordul, hogy a második mozgószabállyal keletkezett, kötőjellel tagolt szószerkezetnél ugyanígy járunk el, ha újabb utótagok kapcsolunk hozzá (nemihormon-szint + csökkenésnemihormonszint-csökkenés). A nemihormon-szint szerkezet a nemi hormon + szint szókapcsolat alapján jött létre a második mozgószabály szerint. Az ilyen túlzottan hosszúra nyúlt szavak helyett világosabb a szerkezetes megoldás (nemihormon-szint csökkenése, de még szerencsésebb a nemi hormon szintjének (a) csökkenése).

 

Nem alkalmazhatjuk az első mozgószabályt az össze nem írható szerkezeteknél:

 

• Szerkezeti hasonlóság alapján, ha a tartozékbetűs és mozaikszavas szószerkezetekhez (A-vitamin, X-kromoszóma, vírus-DNS) utótagot kapcsolunk, az első mozgószabályt kellene alkalmazni. Ám ezt nem lehet, mert a tartozékbetű és a mozaikszó sem írható egybe a szavakkal (nem írhatjuk, hogy Avitamin, Xkromoszóma vagy vírusDNS). Ilyen esetekben az utótagot kötőjellel kapcsoljuk az eredeti szószerkezet megváltoztatása nélkül (A-vitamin + hiány – A-vitamin-hiány, X-kromoszóma-rendellenesség, vírus-DNS-vizsgálat). Ha további utótag járul az összetételhez, azt újabb kötőjellel kapcsoljuk (A-vitamin-hiány-megelőzés); az efféle szerkezetek azonban nagyon nehézkesek, helyesebb a szerkezetes megoldás választása (az A-vitamin-hiány megelőzése, az A-vitamin hiányának megelőzése).

 

• Hasonló megfontolásból nem alkalmazhatjuk az első mozgószabályt az idegen írásmódú kötőjeles szerkezeteknél sem (e-mail, feed-back). Ezek összes utótagját azonban különírjuk (feed-back rendszer, nem pedig feedback-rendszer, feed-back rendszer vizsgálat; e-mail cím, nem pedig e-mail-cím, e-mail cím küldés).

 

• A valódi rövidítéseknél sem írhatjuk egybe a ponttal lezárt kötőjeles formát (fszla.-kivonat [folyószámla-kivonat), ezért az első mozgószabálynál is megtartjuk az eredeti írásformát, az utótagot meg kötőjellel kapcsoljuk (fszla.-kivonat + rendezés – fszla.-kivonat-rendezés, nem fszlakivonat-rendezés).

 

• A kötőjeles földrajzi neveknél (Murray-völgy + vírus Murray-völgy-vírus, nem Murrayvölgy-vírus). Ezek további utótagjait is kötőjelezzük St. Louis-encephalitis + kezelés – St. Louis-encephalitis-kezelés, nem St. Louisencephalitis-kezelés). A szerkezetes írásmód azonban tetszetősebb (St. Louis-encephalitis kezelése).  ?????????????  ez még nem eldöntött.

 

Személynevet tartalmazó kötőjeles szerkezeteknél (Tawara-szár + blokkTawara-szár-blokk; Cushing-betegség + kezelés - Cushing-betegség-kezelés).    

 

• A néma betűre vagy szokatlan betűcsoporttal végződő idegen szavas összetételeknél (plaque-képződés

 

█ KÜLÖNÍRT SZÓKAPCSOLATOK ÖSSZEVONÁSA

(MÁSODIK MOZGÓSZABÁLY)

 

Ha egy jelzős szerkezethez olyan szóösszetételi vagy képzőszerű utótagot (ritkán előtagot) teszünk, amely az egész kapcsolathoz járul, az eredetileg különírt szerkezetet egybeírjuk, és az utótagot (előtagot) kötőjellel társítjuk, a szótagszámtól függetlenül. Ha az utótag/előtag a jelzős szerkezet valamelyik tagjával kapcsolatos, nem alkalmazhatjuk a második mozgószabályt.

 

 

A második mozgószabály csak akkor alkalmazható, ha az utótag/előtag az egész jelzős szerkezet szóösszetételi tagja!

___________________________________________________

 

 

Szóösszetételi utótag                      savós hártya  + gyulladás                                savóshártya-gyulladás

                                                                               bal kamra + elégtelenség                                 balkamra-elégtelenség

                                                                               sarjadzó gomba + fertőzés                               sarjadzógomba-fertőzés

                                                           törött kar + gipszelés                                         töröttkar-gipszelés

                                                                               keresztcsonti ideg + ingerlés                           keresztcsontiideg-ingerlés

thoracalis műtét + előkészítés                         thoracalisműtét-előkészítés

hibás thrombocyta + szám                               hibásthrombocyta-szám

vaginalis excisio + végzés                                 vaginalisexcisio-végzés

 

Tagoló kötőjeles jelző                                       nyirokcsomó-negatív emlőrák + kezelés       nyirokcsomónegatívemlőrák-kezelés

                                                                                                  (A tagoló kötőjeles szerkezeteknél egyidejűleg végbemegy az első mozgószabály is.)

                   

Képzőszerű utótag                          kezelési útmutató +féle                                     kezelésiútmutató-féle

                                                                               kóros elváltozás + fajta                                    kóroselváltozás-fajta

 

                    Szóösszetételi előtag                      anatómia + tantermi előadás                          anatómia-tantermielőadás

                                                                               granulocyta + kolóniaserkentő faktor          granulocyta-kolóniaserkentőfaktor

 

Többes jelzős szerkezeteknél a második mozgószabály csak akkor alkalmazható, ha a jelzők mindegyike az alaptagra vonatkozik (jelzőhalmozódás):

 

                    fekélyes, gennyes seb + kezelés                       fekélyesgennyesseb-kezelés

                    fekélyes és gennyes seb + kezelés                   fekélyesgennyesseb-kezelés

                    de: fekélyes-gennyes seb + kezelés                 fekélyes-gennyes seb kezelés

(mellérendelő kötőjeles szószerkezet kötőjelek) 

 

 

A további utótagokat is kötőjellel csatoljuk, miközben a szerkezet ismét elmozdul (keringő vérsejt + vizsgálat – keringővérsejt-vizsgálat + kérés – keringővérsejtvizsgálat-kérés).

 

Hozzáteszi a szabályzat, hogy ha a szószaporítás nélkül lehetséges, célszerű a szerkezetes megoldás használata (a nyirokcsomó-negatív emlőrák kezelése – nem pedig nyirokcsomónegatívemlőrák-kezelés; a thoracalis műtét előkészítése – nem: thoracalisműtét-előkészítés).

 

Megfontolások a második mozgószabály alkalmazásával kapcsolatban

 

A második mozgószabály az értelemtükröztetés következménye: másképpen ugyanis nem lehet kifejezni – szerkezetes megoldás nélkül –, hogy az utótag a jelzős szerkezet egészére vonatkozik, annak szóösszetételi tagja, például. keresztcsonti ideg + ingerlés.

 

Nem írható egybe az utótag a jelzős szerkezet alaptagjával, mert más az értelme: a keresztcsonti idegingerlés azt jelenti, hogy az ideget a keresztcsontnál ingereljük, ez sokféle ideg lehet. Ugyanez vonatkozik az utótag és az alaptag kötőjelezésére (keresztcsonti ideg-ingerlés), ám ez még hibás is: semmi nem indokolja az ideg-ingerlés kötőjelezését. A különírás (keresztcsonti ideg ingerlés) igaz, hogy nem fejezi ki a szóösszetételt, de a jelentése ugyanaz; a bökkenő az, hogy ideg + ingerlés szóösszetétel, tehát egybeírandó. A keresztcsontiideg-ingerlés kifejezésnél félreérthetetlen, hogy a keresztcsonti idegnek az ingerléséről beszélünk – itt létrejön a szóösszetétel.

 

A második mozgószabály alkalmazását befolyásolja a gondolatmenet – a szóalakulat írásmódjának levezetése:

 

 

A hólyagos szájnyálkahártya-gyulladás jelzős szerkezet; senkinek nem jutna eszébe másként írni. A szerkezet írásmódjának levezetésekor mégis felmerül a második mozgószabály szerinti írásmód:

 

                    hólyagos szájnyálkahártya + gyulladás (a jelzős szerkezet

 

 

 

 

 

 

A hólyagos + szájnyálkahártya-gyulladás + vírus névben a betegségnév, a hólyagos szájnyálkahártya-gyulladás (jelzős főnév) társul a vírus névtartozékhoz.  – jelzős főnév i jelzőjű szerkezet keletkezik. A vírusok (víruscsoportok) közül a jelzős főnévi jelző jelöli ki, hogy melyikről van szó; esetünkben a hólyagos + szájnyálkahártya-gyulladást okozóról.

 

savós hártya + gyulladás                                                                         savóshártya-gyulladás

                                       hólyagos szájnyálkahártya-gyulladás

                    A

 

__________________________________________________________________________________________

 

Nem alkalmazzuk a második mozgószabályt

 

1. Az egybe nem írható szerkezeteknél. Ilyenek:

 

• A forrásnyelv szerint írt idegen szószerkezetek; az utótagokat különírjuk (tumor necrosis factor + vizsgálat tumor necrosis factor vizsgálat;, sex cord + elemek sex cord elemek, excisio vaginae + végzés – excisio vaginae végzés; St. Louis encephalitis + vírus – St. Louis encephalitis vírus [St. Louis-i encephalitis + vírus – St. Louis-i encephalitis vírus]).

 

Megjegyzés: Ezt a szabályt kiterjesztjük a nem forrásnyelv szerinti idegen orvosi-biológiai kifejezésekre is. Részben mert előfordul, hogy csupán egyetlen betű megváltoztatása miatt ugyanazt a szókapcsolatot kétféleképpen kellene írni, ez pedig hátrányos. Továbbá, mert az angol és a görög–latin kifejezések keverednek: bizonytalan lehet, hogy melyiket tekintsük a forrásnyelvnek. Például:      

 

A coeliaca axis szindróma betegségnevet írják az angol nyelvi formájában is (coeliac axis szindróma) – a különbség egyetlen a betű. Az utóbbi tehát a forrásnyelv szerinti, és külön kell írni; az előbbit viszont a második mozgószabály szerint (coeliacaxis-szindróma), amely visszatetsző, nehezen értelmezhető. A coeliac axis görög–latinul a truncus coeliacus, de nincs truncus coeliacus szindróma megnevezés.

 

• Szokatlan betűegyüttesre vagy néma betűre végződő szót tartalmazós jelzős szerkezeteknél; az utótagot különírjuk. Néma betű: growth hormone + kezelés growth hormone kezelés; bovine leukaemia vírus + fertőzésbovine leukaemia vírus fertőzés; nem: bovine-leukaemiavírus-fertőzés. Szokatlan betűvégződés: gyors curettage + végzés – gyors curettage végzés; à froid appendectomia + műtét – à froid appendectomia műtét.  

 

• Ha három azonos mássalhangzó kerül egymásmellé (barokk kép + felújítás), szükséges még egy kötőjel beiktatása (barokk-kép-felújítás). Nem írhatjuk, hogy barokkkép-felújítás, mert a magyar nyelvben nem lehet három azonos mássalhangzót egymás mellett (cikk-kezdemény és nem cikkkezdemény).

 

• Mozaikszavas és, betűjeles szószerkezetek; az utótagokat különírjuk (hibás DNS + vizsgálat hibás DNS vizsgálat; x tengely + szerkesztés x tengely szerkesztés).

 

- Tartozékelemes (szerkezeti kötőjeles) szószerkezetek; az utótagokat kötőjelezzük (idült B-májgyulladás + kezelésidült B-májgyulladás-kezelés, de sokkal szerencsésebb a szerkezetes megoldás: idült B-májgyulladás kezelése).

 

- Jelölt szószerkezetek; az utótagokat különírjuk (antigént bemutató sejt + vizsgálat - antigént bemutató sejt vizsgálat; nem pedig antigéntbemutatósejt-vizsgálat )   

 

- Mellérendelő kötőjeles szerkezeteknél; az utótagot különírjuk (orvosi-biológiai nyelv + tanítás – orvosi-biológiai nyelv tanítás, nem: orvosibiológiainyelv-tanítás; fej-nyaki laphámrák + kezelés fej-nyaki laphámrák kezelés, nem: fejnyakilaphámrák-kezelés). Ezekben az esetekben a legmegfelelőbb a szerkezetes megoldás (fej-nyaki laphámrák kezelése).

 

2. Ha a második mozgószabály nélkül is ugyanolyan értelmes szerkezetek jönnek létre. 

 

Az Osiris-helyesírás hívja fel a figyelmet, hogy előfordulnak olyan esetek, amikor az utótag és az alaptag egybeírása, ugyanolyan értelmes szerkezetet hoz létre, mint a második mozgószabályos szerkezet. Ilyenkor ezt választjuk, már csak azért is, mert magyar nyelvtől idegen hosszú szavakat kerülhetünk el vele.

 

                                                                                                 

második mozgószabály

                                                                               _______________________________________

                                                                               szerint                                               nélkül

                                                                              _____________________________________________

                                                          

Orvosi bíráló + testület                                    orvosibíráló-testület                      orvosi bírálótestület

 

Családi kockázat + arány                                családikockázat-arány                  családi kockázatarány

 

                    Emberi papillomavírus + fertőzés                  emberipapillomavírus-fertőzés    emberi papillomavírus-fertőzés

 

    Mindkét forma szabályos, jelentsük egyforma.

 

A második mozgószabály elhagyását az ilyen szerkezeteknél alátámasztja még az is, hogy ezek másként is keletkezhetnek. Az emberi papillomavírus + fertőzés példában nyilvánvaló a második mozgószabályos szerkezet, ám ha az emberi + papillomavírus-fertőzés társításából indulunk ki, szóba sem jön a második mozgószabály; ez egyszerű jelzős szerkezet (emberi papillomavírus-fertőzés). Bármelyik szerkezet lehet a kiindulási alap.  Ugyanígy a családi kockázatarány nemcsak a családi kockázat + arány, hanem a családi + kockázatarány szókapcsolatból is keletkezhet. Hasonlóan orvosi + bírálótestület, stb.

 

3. A jelzős jelzők esetében, mert a mozgószabályos szerkezet félreérthető.

 

              

                                                                                                  második mozgószabályos szerkezet

                                                                          _______________________

 

               kerek zárványos sejt   + jelölés                       kerekzárványossejt-jelölés                                                                                         

               kerek, zárványos sejt  + jelölés                       kerekzárványossejt-jelölés