A MAGYAR ORVOSI NYELV CÍMŰ EGYETEMI TANTÁRGY VIZSGATÉTELEI

24. Az 1 : 1-es szabály

Négyféle jelzős szószerkezet sajátos helyesírási rendszere – a különírás és az egybeírás rendszert alkotó íráshagyománya. Lényege: egybeírjuk a jelzős szókapcsolatot, ha mind a két tagja egyszerű szó, vagyis a szerkezet egésze 1 + 1 tagú, de ha bármelyik tagja összetett szó, különírjuk. Ide tartoznak:  

 

• az állandóságot kifejező -ó/-ő képzős,

• a színárnyalatot kifejező,

• az anyagnévi jelzős

• és bizonyos mennyiségjelzős szószerkezetek.

 

Állandóságot kifejező -ó/-ő képzős jelzős szerkezetek. Az -ó/-ő képzős jelzős viszonyokat (folyamatos melléknévi igenévi jelzőket) két helyen is részleteztük (.. oldal). Az 1 : 1-es szabály szerint csak a jelentésükben összeforrt, azaz nem folyamatot kifejezőket írjuk. Ilyenek a képességet, a rendeltetést kifejező vagy a cselekvés helyére, idejére utaló -ó/-ő képzős igenevek (gátlósejt – mindkét tag egyszerű szó [1 + 1 tag]; gátló fehérvérsejt – az utótag összetett szó [1 + 2 tag]; daganatgátló sejt – az előtag összetett szó [2 + 1 tag]); daganatgátló fehérvérsejt – mindkét tag összetett szó [2 + 2 tag]). Kivételek a kialakult szokás alapján fordulnak elő (mérőműszer, mozgókórház – a második tag összetett szó). Nem alkalmazható ez a szabály, ha az előtag főnevesült (műtőlámpatest műtőlámpaégő).   

 

_______________________________________________________________________________________

szürke tábla

 

További példák:

 

1 + 1           vivőanyag, károsítóenzim, kötőhely, luteinizálóhormon (LH), gátlósejt, fertözőbaktérium, kezelőorvos, látóideg 

 

1 + 2           károsító sejtenzim, gátló ellenanyag, fertőző bélbaktérium, vérbő nyálkahártya       

 

2 + 1           rákkeltő anyag, víruskötő fehérje, oxigénkötő hely, folliculusstimuláló hormon (FSH), összefoglaló tanulmány,

                    csontfaló sejt, ellenálló baktérium, összehúzódó képesség, vérzéscsillapító hatás, HDL-kötő fehérje,

                    DNS-gátló molekula (az előtag összetett szó, csak betűszót tartalmaz) 

 

2 + 2           ellenálló bélbaktérium, távollátó szemüveg, fogamzásgátló méhgyűrű, prolaktintermelő mirigydaganat, mintázatfelismerő kötőhely, ellenanyag-bemutató fehérvérsejt

  

Megjegyzés: Szóösszetételi tagnak számítanak a két vagy több szótagos igekötők (ellen, össze, bele stb.) (l. 6 : 3-as szabály).

____________________________________________________________________________________________

 

Színárnyalatot kifejező melléknévi jelzők. Az előtag a színárnyalatot kifejező minőségjelző, az utótag a szín, a jelzett szó. A két egyszerű szóból álló (1 + 1 tag) szóösszetételek voltaképpen színnevek (haragoszöld, halványszürke, sárgásbarna, mélykék). Ha az összetett színnévhez kapcsolódik az árnyalatot kifejező jelző (1 + 2 tag) különírjuk (haragos sötétzöld, halvány sárgászöld, sötét mélykék). A 2 + 1 tag (a jelző az összetétel, a színnév egyszerű szó) (rózsaszín piros, koromsötét fekete, króm-oxid zöld), illetőleg a 2 + 2 tag (mindkettő összetétel) (éjsötét mélyfekete) változatok alig fordulnak elő.