A MAGYAR ORVOSI NYELV CÍMŰ EGYETEMI TANTÁRGY VIZSGATÉTELEI

2. Az anyanyelv kapcsolata a közösséggel és az egyénnel

 

Az anyanyelv a beszédünk kialakulásának, gyermekké formálódásunknak a nyelve. Valamely nyelven felnövő közösség pedig az anyanyelvi közösség.   

 

az anyanyelv és az anyanyelvi közösség  

 

Az anyanyelv az anyanyelvi közösség

               létezési formája,

               összetartó ereje,

               múltjának, művelődéstörténetének lenyomata,

               szemléletének és szellemi termékeinek (például: szépirodalom) hordozója,

               önazonosságának alakítója.

 

________________________________________________________________________________________________________________

Az anyanyelv:

 

Az anyanyelvi közösség létezési formája.                        Az anyanyelv és az anyanyelvi közösség egymást feltételezi: egyik sincs a másik nélkül. Az anyanyelv addig él, amíg a közössége használja. Ha a közösség beolvad valamely másikba, és áttér annak nyelvére, fizikailag ugyan megmarad, sőt fejlődhet is, de mint hajdani anyanyelvi közösség többé nem létezik.    

 

Az anyanyelvi közösség múltjának lenyomata,                                 Az anyanyelvben benne van a közösség történelme; messze jobban, miként

szemléletének hordozója.                                                                        azt ismerjük. Az anyanyelvi közösség nemzedékei a nyelv közvetítésével fejlődtek, és ami történt szavakat szült a történtek, az újdonságok és az események megítélésének (gondolkodásmód) kifejezésére; a történelem szavakba záródott. Az anyanyelv tehát elválaszthatatlan a múltjától: emberöltők, évszázadok, évezredek eseményeit, szemléletét hordozza.

 

Az anyanyelvi közösség szóban foglalt művelődéstörténet,                                Az anyanyelvi közösség szellemi és emberi értékekei: néprajzi hagyományai, szokásai, irodalma és minden más művészete az anyanyelv szókincsében és szóhasználatában él. Az anyanyelv tehát megtestesíti és tükrözi a közösség kulturális örökségét.

 

Az anyanyelvi közösség összetartó ereje.                         Mivel a közösség az anyanyelvében létező, a közösséghez tartozás is az anyanyelvben gyökerezik. A közösség szétszóródott tagjai anyanyelvük miatt érzik együvé tartozásukat.   

 

A közösségazonosság alakítója.                     Az anyanyelv a közösség múltjának és szellemi értékeinek hordozójaként, a közösség létezését és összetartását biztosító erejével alakítja ki a közösséghez tartozás tudatát, a közösségazonosságot.

__________________________________________________________________________________________

 

az anyanyelv és az egyén  

 

Mivel minden nyelv a nyelvközösség szemléletét, gondolkodásmódját közvetíti, a nyelv hat a gondolatok megfogalmazására, mivel azok kifejezőeszköze. Nem a gondolatokat, hanem gondolatok formálását alakítja. Minthogy anyanyelvünkön cseperedünk, gondolataink kifejezése az anyanyelv elemkészlete és szabályai szerint formálódik, a gondolatok megfogalmazása, gondolkodásmódunk az anyanyelvünk szerint alakul ki, és tükrözi az anyanyelvi közösség szemléletét. Végeredményben az anyanyelv beépül egyéniségünkbe, énünk sajátja, és ekként önazonosságunk meghatározója.