A MAGYAR ORVOSI NYELV folyóirat 2017. évfolyam 1. számában megjelent közlemények
Rovat Cím Szerző(k) Közlemény letöltése
A szerkesztőség levelesládájából A szerkesztőség levelesládájából Balogh Lajos, Berényi Mihály, Bősze Péter, Dékán Mária, Gaál Csaba, Kuna Ágnes, Láng Miklós, Ludányi Zsófia, Szabolcs Zoltán, Varga Csaba MONY_2017_01_A szer_Balogh.pdf
Tanulmányok Gondolatok a baktériumok nevezéktanáról – írásvonatkozások Emődy Levente MONY_2017_01_Gondol_Emődy .pdf
Tanulmányok Schuster János és a magyar kémiai szaknyelv Kapronczay Katalin MONY_2017_01_Schust_Kapron.pdf
Tanulmányok „A magyar orvosi nyelv korpuszá”-hoz (Kiegészítés Kuna Ágnes cikkéhez Keszler Borbála, Kaán L. Miklós MONY_2004_02_„_Keszle.pdf
Tanulmányok Egy füstbe ment terv: az első magyar orvosi szakfolyóirat. 250 éve született Sándorffi József Kiss László MONY_2017_01_Egy fü_Kiss L.pdf
Tanulmányok Szótörténeti adatok az egészség-gazdaságtan témaköréből. IV. A finanszírozás szakszó szócsaládjának Mészáros Ágnes MONY_2017_01_Szótör_Mészár.pdf
Tanulmányok V. Az egészségügyi finanszírozási rendszer sajátos szakkifejezéseinek kialakulása Mészáros Ágnes MONY_2017_01_V. Az _Mészár.pdf
Tanulmányok Spanyol-é a gyilkos nátha? Muszkanátha – spanyolnátha – kín(j)anátha. Náthák és az iroda Nyáry Szabó László MONY_2017_01_Spanyo_Nyáry .pdf
Szócsiszolás Domain, motif, module és a -mer utótagú kifejezések Hozzászólók: Berényi Mihály, Ludányi Zsófia Bősze Péter MONY_2017_01_Domain_Bősze .pdf
Kérdezz–Felelek Létige + határozói igenév, avagy létige + befejezett melléknévi igenév? Hozzászólók: Berényi Mihály Bősze Péter MONY_2017_01_Létige_Bősze .pdf
Útmutató Szerzőink figyelmébe – Útmutató a kéziratok szerkesztéséhez. Bősze Péter, Kuna Ágnes MONY_2017_01_Szerző_Bősze .pdf