A MAGYAR ORVOSI NYELV CÍMŰ EGYETEMI TANTÁRGY VIZSGATÉTELEI


ÁLTALÁNOS NYELVI ISMERETEK (1-7. tétel)
AZ EURÓPAI ORVOSI NYELV (8-10. tétel)
A MAGYAR ORVOSI NYELV (11-13. tétel)
TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÉS ELŐADÁSOK (14-20. tétel)
ORVOSI HELYESÍRÁS ÉS NYELVHELYESSÉG (21-25. tétel)

 
dokumentum 1. A nyelv fogalma, szerkezete, felépítése, természete és a nyelvhasználat (Amit az orvosoknak is illik tudni.)
dokumentum 2. Az anyanyelv kapcsolata a közösséggel és az egyénnel
dokumentum 3. A nyelvek, nyelvcsaládok és a nemzeti nyelv
dokumentum 4. A magyar nyelv eredete, történetének fontosabb szakaszai, a nyelvújítás jelentősége
dokumentum 5. A Magyar Tudományos Akadémia megalapítása, előzmények, célok, első kiadványok
dokumentum 6. Az idegen szavak: előnyök, hátrányok; a szükségtelen használatának okai
dokumentum 7. A magyar helyesírás általános jellemzői – nyelvünk mai helyzete
 
dokumentum 8. Az európai orvosi nyelv története a kezdettől a XII. századig
dokumentum 9. Az európai orvosi nyelv története XII–XVI. században
dokumentum 10. Az európai orvosi nyelv története: a XVII–XIX. század, napjaink irányzatai
 
dokumentum 11. A magyar orvosi nyelv történetének kezdete, helyzete a XVI. században
dokumentum 12. A magyar orvosi nyelv a XVII. században, Szenczi Molnár Albert, Apáczai Csere János, Pápai Páriz Ferenc, Comenius Ámos
dokumentum 13. A magyar orvosi nyelv a XVIII-XIX. században; Weszprémi István, Rácz Sámuel, Bugát Pál és Markusovszky Lajos
 
dokumentum 14. Az orvostudományi társaságok és szövetségek formái, jelentőségük és a tudományos rendezvények – a tudományos előadások
dokumentum 15. A tudományos közlemények jelentősége és alapformái; az ICMJE
dokumentum 16. A tudományos közlemények szerkezeti egységei
dokumentum 17. A tudományos közlés erkölcsi szempontjai (szerzők, idézés, másodközlés)
dokumentum 18. Melyik folyóiratban közöljek? A tudományos közlemények a szerkesztőségben, az ún. előbíráló (peer review) rendszer
dokumentum 19. A tudományos munkásság értékelése (tudománymérés, hatásmutató, idézési mutatók)
dokumentum 20. Az orvosi irodalom keresésének lehetőségei (folyóiratok, könyvek, az adattárak, ISBN, ISSN, a Magyar Orvosi Bibliográfia)
 
dokumentum 21. A 6 : 3-as szabály, avagy az összetett orvosi szavak írása
dokumentum 22. Az idegen szavak írásának megfontolásai
dokumentum 23. A mozgószabályok az orvosi irodalomban
dokumentum 24. Az 1 : 1-es szabály
dokumentum 25. Rövidítések, mozaikszavak, tartozékbetűk, tartozékszámok és tartozékmagyarázók az orvosi nyelvben